Sistem za preuzimanje korisničkih podataka
za studente Univerziteta Crne Gore

Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore je razvio sistem za dostavljanje studenskih kredencijala putem SMS-a zbog nemogućnosti podizanja istih na studenskim službama fakulteta usled COVID-19 virusa. Kredencijali mogu biti korišteni za studenski mail i pristup online predavanjima putem Moodle platforme.

Potrebno je da popunite formu u nastavku, a korsnisnički podaci će Vam biti poslani SMS-om na unijeti broj telefona.

Svaki zahtjev će biti trajno arhiviran, a moguće zloupotrebe će biti procesuirane u skladu sa propisima Republike Crne Gore.

 

Ime i prezime :
Fakultet :
Godina upisa :
Matični broj (JMB) :
Broj telefona u formatu 382 6* *** *** :